Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsfördelning, fattigdom och ohälsa

Skapad 2021-02-08 12:36 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
På 15 år har den extrema fattigdomen i världen halverats, 43 miljoner fler barn går nu i skolan jämfört med tidigare och 2 miljarder fler människor har fått rent dricksvatten men vid den första månresan hade man ju inte vänt om när man kommit halvvägs…. Under denna kurs ska vi lära oss mer om globala målen, orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, fattigdom och ohälsa i världen och resonera kring hållbara lösningsförslag.

Innehåll

Arbetsområden

Du kommer att lära dig mer om "Globala målen", sårbara platser samt  orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelningen, migration, urbanisering, fattigdom och ohälsa i världen.

Du kommer få möjlighet att utveckla dina förmågor att resonera och analysera samt att värdera olika lösningsförslag. 

Du kommer att lära dig mer om var platser ligger i världen med fokus på världsdelarna Sydamerika, Afrika och Asien. Du kommer även få lära dig att använda geografiska begrepp samt söka information och värdera den källkritiskt.

Tidsperiod

vecka 4-11

Material

Läroboken "Geografi 7-9" sid. 106-128+160-186

Film: "Varför bor människor där de bor?", "Vad är demografi?", "Vad är migration?", "Handel", "Hur kan vi mäta hur rikt ett land är?" "Levnadsvilkor i tropiska klimat", "Levnadsvilkor i subtropiskaklimat", Levnadsvilkor i temeperade klimat" Levnadsvilkor i polarklimat" (Inläsningstjänt/Begreppa/Geografi)

Film: "Befolkningspyramider", "Befolkningsprofiler", "Den demografiska transitionen", "Urbanisering", "Undernäring och fetma", "Epidemier och pandemier", "Handel och ojämlikhet i världen", "Världshunger", "Fattigdom:orsaker", "Fattigdom:lösningar" (Studi.se)

Arbetsätt

Lärarledda genomgångar och filmer med efterföljande diskussioner, skriftliga arbetsuppgifter, diskussioner och skriftliga och muntliga redovisningsformer där du kan visa dina kunskaper.

Kunnamål 

 • Du ska kunna resonera kring orsaker till och konsekvenser av en plats sårbarhet, befolkningsfördelning, migration, urbanisering, fattigdom och ohälsa
 •  Du ska kunna se samband mellan fattigdom och ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat, naturresurser och sårbara platser
 • Du ska kunna värdera lösningar på utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Du ska kunna göra geografiska undersökningar och värdera källors trovärdighet
 • Du ska kunna använda för ämnet centrala begrepp
 • Du ska kunna namn och läge på länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter i Sydamerika, Afrika och Asien

Redovisningsform

Enskilda reflektioner i exite notes (TEAMS), namngeografitest vecka 7, 10 och 12 och skriftliga och muntliga bedömningsuppgifter vecka 8 och vecka 11 

Begrepp 

Begrepp kopplade till befolkning, fattigdom och ohälsa (se ordlista i TEAMS/geografi)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: