Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig undervisning

Skapad 2021-02-08 12:52 i Bokebo förskola Eslöv
Förskola
En trygg anknytning hjälper barnet att utforska världen. Därmed ges barnet också bättre förutsättningar för en god språklig utveckling (John Bowley, engelsk forskare).

Innehåll

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande stöttar vi barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp.

Vi som pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen utifrån deras intressen och behov. 

Språklig undervisning sker genom närvarande pedagoger, dialog, högläsning, rim/ramsor, sång och rytm.

Vi uppmuntrar även flerspråkig undervisning. Ett lärande sker genom att uppmärksamma vardagliga ord, föra dialog och dokumentera med ord och bild på barnens olika modersmål.

Att fånga språket i det dagliga arbetet gör att språket är i fokus under hela dagen. 
Som ett komplement använder vi oss även av TAKK som står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: