Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyord SVA

Skapad 2021-02-08 12:51 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Det svenska språket förändras ständigt och nyordslistan uppdateras varje år. Vilka är då dessa ord och varför kommer det nya?

Innehåll

I momentet ska vi titta på olika nyordslistan och se vilka ord som levt kvar och vilka som har försvunnit. Vi tittar också på hur svordomarna har förändrats över tid (ev. namnhistoria). 

Under lektionstid får ni kolla gamla nyordslistor och köra ett Kahoot om nyorden 2020. Vi går också igenom hur man resonerar utifrån en kort film. 

Momentet avslutas med en uppgift där ni ska välja 1-2 ord från nyordslistan 2020 samt hitta på ett eget ord som ni saknar i samhället. Ni ska därefter resonera kring om orden kommer finnas kvar i framtiden och varför erat ord behövs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
Nyord

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nyord
Skrivuppgift om nyord och eget ord.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska särdrag
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: