Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik för livet

Skapad 2021-02-08 12:58 i Fasanen Örebro
Gymnastik för livet - skapa förutsättningar för barn och vårdnadshavare att förstå vikten av att röra på sig för ett bättre och hälsosammare liv.
Förskola
Vi ser att barn i samhället rör sig mindre och mindre. I förskolan arbetar vi för att ge barnen förutsättningarna och lust till rörelse.

Innehåll

Rörelse är en naturlig del av människans liv. Vi går, vi hoppar, vi springer. Men i dagens samhälle blir alla allt mer stillasittande. Vi spenderar mer tid framför datorer, iPads och telefoner. Vi åker bil till skola och förskola istället för att gå eller cykla.

Alarmerande rapporter visar att det finns en överhängande risk för ungas hälsa i framtiden.

Rekommendationer för barn och ungdomar, 5–17 år

Det är särskilt viktigt att röra på sig under uppväxtåren, eftersom det är då vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar vår motorik, koordination och rörelseförmåga.
Alla barn och ungdomar bör röra på sig varje dag som en del av lek, spel, sport, planerade transporter, rekreation, idrott eller motion. Rekommendationerna från WHO säger att alla barn och ungdomar 5–17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Intensiteten bör vara minst måttlig.

För att få så stora hälsoeffekter som möjligt av att vara fysiskt aktiv, bör barn och unga:

 • vara fysiskt aktiva i mer än 60 minuter om dagen
 • ägna sig åt pulshöjande aktiviteter minst tre gånger i veckan
 • minst tre gånger i veckan ägna sig åt aktiviteter som belastar skelett och muskulatur.

Rekommendationer fysisk aktivitet för barn under 5 år

Att vara fysiskt aktiv varje dag är viktigt för en sund tillväxt och utveckling hos spädbarn, småbarn och förskolebarn. WHO har tagit fram rekommendationer för alla barn i åldrarna 0-5 år och som ännu inte har börjat skolan. Nedan beskrivs delar av rekommendationerna som WHO tagit fram. Läs mer om WHO:s riktlinjer

 • Spädbarn (upp till ett år) bör uppmuntras vara fysisk aktiva från födseln utifrån givna förutsättningar.
 • Småbarn och barn i förskolan bör vara fysiskt aktiva varje dag i minst tre timmar och aktiviteten bör spridas över hela dagen.
 • Barn upp till 5 år bör inte vara stillasittande i mer än en timme åt gången, med undantag för att sova.

Fysisk aktivitet och hälsa

Forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, t.ex. kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens.

Fysisk aktivitet minskar risken för:

 • förtida död, oavsett orsak
 • hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
 • metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
 • cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer
 • fall och benbrott, till exempel höftfraktur
 • psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.

FYSS - Evidensbaserad kunskapsbas

Det är även viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom det i sig är en riskfaktor för ohälsa även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: