Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hållbart hus

Skapad 2021-02-08 12:59 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du har fått tillgång till ett område var du kan bygga ett hållbart hus! Här ska du berätta allt om huset av dina drömmar!

Innehåll

Du får välja var huset ligger (Tänk på val av miljö/område/ekosystem).

Ditt hus är max 100m2 delat över max två våningsplan.

Du har ytterligare 100m2 runt ditt hus. Ditt miljöval gäller för omständigheterna.

Du kan ha ett hus och en andra struktur. Både av dem tillsammans kan inte gå över 100m2 regel. Andra strukturen är en del av ditt 100m2 område.

Huset är helt självförsörjande.

Använd checklistan för att komma ihåg allt du behöver förklara om ditt hus.


Vad du ska lämna in

-En "broschyr." Det kan bli på PowerPoint eller papper.

-Din presentation kan bli en vanlig presentation eller med inspelat ljud.

-Min 10 minuter, Max 15 minuter.

-Presentationer börjar v.15 efter Påsklov i både NO och Teknik lektioner.

 

 

Uppgifter

 • Ett hållbart hus (Broschyr och Presentation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: