👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalman - Fysik, kemi, matematik och skapande

Skapad 2021-02-08 13:08 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Skalman är duktig på att upptäcka och utforska olika saker. Tillsammans med Skalman kommer vi bland annat göra olika experiment.

Innehåll

Läroplansmål: Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.

 

Syfte:  Varför gör vi detta?

- att väcka barnens intresse, nyfikenhet och vetgirighet för experiment och skapande.

- att utmana barnens tänkande, göra dem nyfikna och uppmuntra dem till att ställa frågor och utforska vidare.

- att utmana barnens begreppsförståelse och ordförråd.

 

Innehåll:

-  olika experiment 

- vattnets olika former: fast, flytande och gas

- vattnets densitet

- skapa med olika material och redskap

 

Reflektion och analys: Pedagogers och barns perspektiv 

Reflektion:

- Hur blev det?

- Val av undervisningens innehåll.

- Vilket förändrat lärande ser vi?

- Uppfylls de förväntade resultatet?

 

Analys:

- Varför blev det som det blev?

- Vilken utveckling har skett?

- Vad är nästa steg?

- Vad krävs för att komma vidare?