👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilleskutt - Rörelse, musik och naturvetenskap

Skapad 2021-02-08 13:10 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Tillsammans med Lilleskutt kommer vi att arbeta med rörelse, musik och naturvetenskap.

Innehåll

Läroplansmål: Lpfö 18

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande ”.

Syfte: Varför gör vi detta?

- att barnen redan i förskolan ska bilda sig en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man som enskild individ och grupp kan bidra för en mer hållbar framtid.

- att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, balans och den sociala förmågan genom rörelse.

 

Innehåll:

- sång, musik och dans

- naturvetenskap tex plantera fröer

- hållbar utveckling 

- källsortering 

- rörelse till musik, lekar, samarbetsövningar

- gå till lekplatserna runt omkring förskolan 

 

Reflektion och analys: Pedagogers och barns perspektiv 

Reflektion:

- Hur blev det?

- Val av undervisningens innehåll.

- Vilket förändrat lärande ser vi?

- Uppfylls de förväntade resultatet?

 

Analys:

- Varför blev det som det blev?

- Vilken utveckling har skett?

- Vad är nästa steg?

- Vad krävs för att komma vidare?