Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2021-02-08 13:25 i Snödroppens förskola Kristianstad
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
I vår strategi har vi som mål att ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling. Vi kommer framöver att undervisa om hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. ALLA kan göra skillnad. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med Hållbar utveckling är att barnen ska ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Vi kommer att arbeta med ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta med återvinning, sopsortering och social hållbarhet.

Vi arbetar även med hälsa och välbefinnande där vi uppmuntrar barnen att röra sig, genom bamsegympa, hinderbana och gå på promenader bl.a.

Den sociala hållbara utvecklingen arbetar vi med dagligen att visa respekt och hantera konflikter.  Det är viktigt att dela med sig och visa hänsyn. Våra äldsta barn kommer arbeta i en grupp varje vecka där de tränar de olika känslorna.

 

Mål

Hållbar utveckling är ett brett tema. Vi vill arbeta med konkreta mål och enkla saker som ligger nära barnen. Några mål är till exempel att barnen ska känna sig delaktiga, att de får vara med och hjälpa till för en bättre miljö. Målet är också att barnen senare ska få en större förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet och att det tidiga arbetet ska lägga en slags grund.

 

Arbetssätt/metod

 - Skapa med och använda återvunnet- och naturmaterial.

- Besöka pant stationen

- Sopsortera

- Besöka återvinningscentralen

- Vi arbetar med känslor och olika värdegrundsfrågor, hur vi är mot varandra, allas lika värden. 

 

Dokumentering

Vi kommer med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, videos och anteckningar dokumentera. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering vi kommer även att lägga ut dokumentation på unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: