Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan. Etik och livsfrågor. Åk 6, religion

Skapad 2021-02-08 13:30 i Palmbladsskolan Uppsala
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med frågor kring etik, livsfrågor och identitet.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är egentligen meningen med livet? Eller vad är viktigast i livet? Liknande livsfrågor möter alla människor i livet och varje männniska hittar sina svar på olika sätt, men det som är likt för många människor är att de hittar svaren inom sin religion. Vi kommer att arbeta med och diskutera olika livsfrågor och varför det är så viktigt för många att finna svaren på livsfrågorna. Vi kommer också diskutera etik och moral. Vad är egentligen att göra gott? Och hur värderar vi människors lika värde och rättigheter? Vi kommer diskutera olika moraliska dilemman i elevnära frågor utifrån etiska begrepp.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över olika livsfrågor samt frågor kring din egen och andras identitet.
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar utifrån etiska begrepp. 

Hur ska det bedömas?

 • Arbete under lektioner
 • Presentation

Vad ska vi göra?

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Arbete under lektioner
 • kortare filmklipp, reflektion och diskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: