👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språkglädje

Skapad 2021-02-08 13:44 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Vi jobbar med språk på ett lustfyllt sätt för att utveckla barnens kommunikation och ordförråd.

Innehåll

Bakgrund/Syfte :
Vi är en mångkulturell förskola och vi vill ge våra barn verktyg för att kunna kommunicera både med oss pedagoger och med varandra. Vi anser att språket är grunden till hållbar utveckling och en viktig del av barnens identitet och trygghet. 

 

Metod:
Vi kommer använda oss av TAKK och bildstöd. Vi kommer även använda oss av sånger, rim och ramsor. 
Vi kommer vara aktiva pedagoger som samtalar med barnen och benämna vad vi ser och gör. 
Vi kommer arbeta med munmotorik , språklekar och på ett lekfullt sätt använda oss av ord och bokstäver. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18