👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sanning eller konsekvens

Skapad 2021-02-08 13:43 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att läsa boken Sanning eller konsekvens av Annika Thor. Boken kommer att bearbetas med skriftliga uppgifter och samtal. Vi kommer se filmen och jämföra bok och film.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska 6

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Läsförmåga
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter skrivna för barn och ungdomar med **flyt**. Du använder lässtrategier på ett **oftast fungerande** sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter skrivna för barn och ungdomar med **gott flyt**. Du använder lässtrategier på ett **fungerande** sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter skrivna för barn och ungdomar med **mycket gott flyt**. Du använder lässtrategier på ett **fungerande och effektivt** sätt.
2. Läsförståelse
Du kan göra **enkla** sammanfattningar i rätt ordning av texters innehåll. Du kan kommentera viktiga delar av texten med **viss** koppling till sammanhanget. Du har helt enkelt **grundläggande** läsförståelse.
Du kan göra **utvecklade** sammanfattngar av texters innehåll. Du kan kommentera viktiga delar av texten med **relativt god** koppling till sammanhanget. Du har en **god** läsförståelse.
Du kan göra **välutvecklade** sammanfattningar av texters innehpll. Du kan kommentera viktiga delar av texten med **god** koppling till sammanhanget. Du har **mycket god** läsförståelse.
3. Tolka och resonera
Du kan utifrån dina egna erfarenheter tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika böcker. Du kan på ett **enkelt** sätt beskriva dina upplevelser av läsningen.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika böcker. Du kan på ett **utvecklat sätt beskriva dina upplevelser av läsningen.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter tolka och föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika böcker. Du kan på ett **välutvecklat sätt beskriva dina upplevelser av läsningen.