👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Skapad 2021-02-08 13:46 i Degebergaskolan Kristianstad
Arbete med frihetstiden och Gustavianska tiden.
Grundskola 6 Historia
Vi inleder historia med arbetsområdet kring frihetstiden och den Gustavianska tiden. Frihetstiden varade mellan åren 1719 och 1772 och kallas så för att folket fick mer frihet, medan kungens makt minskade alltmer.

Innehåll

Du ska kunna:

- Historiska personer, förhållanden och skeenden under tidsperioden. 

- Hur makten i Sverige förändrades under tidsperioden och hur det har påverkat dagens samhälle. 

- Orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors olika levnadsvillkor,
till exempel vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen. 

- Olika historiska källor och deras användbarhet. 


Bedömning:

I övningar och diskussioner på lektionerna
Skriftligt prov

 Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer att jobb med området  VT 20 vecka 9-14

 

Begreppslista:
reform,borgare, importera, exportera, arrendera, bruk, församling, fattigbricka, tryckfrihet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden

F
E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter Frihetstiden, upplysning och gustavianska tiden, tex: regenter, vetenskapsmän och uppfinnare.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700-talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1700- talet Till exempel: - Framväxten av partiväsen och nya lagar. - Sveriges ekonomiska och kulturella utbyte - Carl von Linné - Gustav III
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Till exempel: -Vilka som fick vara med och bestämma i riksdagen.
Utvecklingslinjer
Undersöka utvecklingslinjer samt dess påverkan på vår samtiden
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då ENKLA samband mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt. Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då KOMPLEXA SAMBAND mellan olika tidsperioder. I det här fallet undersöker vi makt. Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar.
Källor
Vad historiska källor te x dagböcker och arkivmaterial kan berätta om vår historia. Använda historiska källor (här bilder) för att dra slutsatser om hur människor lever.
 • Hi  4-6
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då ENKLA resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då UTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Kunna använda begrepp och koppla dem i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp samt koppla dem i historisk sammanhang
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp samt koppla dem i historik sammanhang.