Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- Bråk vt-21

Skapad 2021-02-08 14:10 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Matematik
Nu ska vi repetera hur man skriver bråk, vad täljare och nämnare står för samt skriva bråk i blandad form. Vi ska även storleksordna olika bråk samt förkorta och förlänga bråk.

Innehåll

Tidsplan:

Under vecka 9-15 kommer vi att arbeta med området bråk.

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se mattefilmer 
 • spela spel

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms på diagnos och prov.

 

Språkmål:

Förstå instruerande texter i våra mattespel samt kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information.

 

 

Begrepp

 

bråk

täljare

nämnare

bråkform

blandad form

förkorta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik- Bråk vt-21

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Du förstår och använder dig av begreppen inom vårt arbetsområde, t ex bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkla.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Metoder
Du visar att du kan använda mig av metoder för att t.ex.räkna ut ett viss del av ett antal, addera och subtrahera bråk med olika nämnare.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området.
Väljer och använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Väljer och använder metoder i nya uppgifter och situationer.
Problemlösning
Här visar du de strategier och metoder som du valt för att lösa ett matematiskt problem.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem (skapa ett uttryck och ekvation, rita en bild, gör en tabell etc)
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
Resonemang
Här bedöms du hur du motiverar dina lösningar.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
Kommunikation
Här bedöms hur jag redovisar något muntligt och skriftligt.
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: