👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatan

Skapad 2021-02-08 14:25 i Nolbyskolan Alingsås
Vi gör en storyline där vi arbetar fram ett "minisamhälle" som vi kallar gatan. Vi arbetar med boenden, miljön, trafiksäkerhet och olika samhällsfunktioner.
Grundskola 1 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Bild
Vi ska tillsammans skapa ett litet samhälle, en storyline. Arbetet utförs i grupper, så kallade familjer. Arbetet växer fram genom diskussioner i gruppen.

Innehåll

Syfte:

att tillsammans med dina klasskamrater skapa ett samhälle, en storyline, gatan.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • delta aktivt i en liten grupp
 • kunna samarbeta i en liten grupp
 • kommunicera och berätta med bilder och med text
 • samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
 • skriva en enkel text med stor bokstav och punkt

Arbetssätt:

 • gruppdiskussioner kring t ex hur familjen ska se ut. Vem finns i familjen? Vilket yrke har de vuxna? Hur ska tomten som de bor på se ut? Vad ska gatan heta? 
 • skapa familjen, familjens tomt och gatan som familjerna bor på; pappersdockor, hus, bilar, trafikskyltar m.m. 
 • promenad i närområdet för att studera hur en villatomt kan se ut, samt upptäcka vad för riskfyllda platser (trafikmiljö) som kan finnas.
 • utföra olika uppdrag som kommer i familjernas brevlådor: t ex olika skriftliga eller praktiska uppgifter.
 • källsortering: Vad är källsortering? Hur ska vi källsortera i vår gata?
 • skriva olika texter, där vi tränar på att skriva med små bokstäver - stor bokstav först och avslutar med punkt.

Bedömning - visa din kunskap:

Ditt arbete kommer att bedömas kontinuerligt:

Du ska kunna:

 • delta aktivt i våra gruppdiskussioner och visa att du kan samarbeta i en mindre grupp
 • muntligt presentera din karaktär och berätta om familjens tomt
 • ge exempel på några normer och regler i vardagen - och du ska kunna ge exempel på varför de kan behövas 
 • identifiera riskfyllda platser i vårt närområdes trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
 • skriva en enkel text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3