Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kickoff NTA och miljö

Skapad 2021-02-08 14:26 i Östbergets förskola Östersund
Lo
Förskola
Kickoff för att introducera områdena NTA och miljö under månaderna Mars, April och Maj.

Innehåll

Kickoff NTA och Miljö

Syfte: Att fördjupa sig i NTA och miljö under månaderna Mars, April och Maj.

Mål Skapa och väcka intresse för att öka barnens medvetenhet om NTA och miljö.

Planering 

Vad ska vi göra: Station 1: Frysa 10 ballonger. Sedan visa med salt och sedan färg (karamellfärg) och se vad som händer. Station 2: Visa Ytspänning, genom vattenbalja och gem och diskmedel. Station 3: Blåsa såpbubblor med olika föremål. De yngre barnen får blåsa blåsbubblor. 

Hur ska vi göra det: Vi delar in barnen i stationer, vi använder oss av vår gruppering Fjärilar Gul och Grön och Humlor. De yngre barnen får göra en egen aktivitet.

När: 25 februari kl 9.45-10:30

Var: Fjärilarna och Humlorna får vara på ovansidan och de yngre barnen Getingar och Nyckelpigorna är på neder sidan på gården

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum genom att ta kort och frågar barnen vad de varit med om.

Reflektion och Analys

Hur: Vi frågar barnen vad de upplevt? 

När: Efter aktiviteten, på respektive avdelning eller vid slutet av aktiviteten.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: