👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam v. 6-10 vt 2021

Skapad 2021-02-08 14:44 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Religionskunskap
Religionskunskap, Islam Vecka 6-10

Innehåll

Varför ska du lära dig om Islam

Vi läser om Islam för att du ska lära dig att förstå hur olika människor runt om i världen formas och påverkas av sin religion. Du  ska också förstå hur samhällen påverkas av och formas utifrån olika religioner och hur samhälle, människa och religion samspelar. Vi läser också religion för att förstå våra medmänniskor och för att du ska få möjlighet att reflektera över din och andras identitet.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • centrala tankegångar inom religionen
 • namn på urkunderna
 • religiösa handlingar inom religionen
 • resonera om likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna
 • resonera om hur religion,  samhälle och individ påverkar varandra

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer att arbeta med läroboken, genomgångar sa. Du kommer även att använda sli play (du loggar in via Skolon) och se tre filmer om islam:

Islam - tro och identitet

Islam - levnadsregler
Islam - heliga skrifter

 

De veckor du är hemma och har digital undervisning blir det fokus på filmer och att läsa i läroboken

De veckor du är i skolan är det mer fokus på diskussionsuppgifter.

 

Detaljerad planering och uppgifter delas ut i google classroom. Skulle du missa någon lektion är det där du tittar.

 

Hur ska du examineras? 

Bedömning sker via prov vecka 10.

Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9

Matriser

Re
8B Islam

Hemtenta (Distansundervisning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa kunskap om islam Fråga 1-6
 • Re  7-9
 • Re  7-9
 • Re  7-9
 • Re  7-9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du kan redogöra för enkla faktakunskaper om religionerna och visa enkla orsakssamband utifrån få infallsvinklar.
Du har goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen Du använder goda faktakunskaper för att göra utvecklade tolkningar om samband mellan olika religiösa uttryck, utifrån några infallsvinklar.
Du har mycket goda kunskaper om islam och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen. Du använder goda faktakunskaper och utvecklade tolkningar om samband för att även visa väl underbyggda resonemang om övergripande mönster inom religionerna.
Du kan resonera om hur islam påverkar samhället och individer som lever där. fråga 7
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan föra grundläggande resonemang om hur islam påverkar samhället och individen. Du visar detta genom att ge exempel utifrån någon infallsvinkel. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur islam påverkar samhället. Du visar detta genom att ge exempel utifrån några infallsvinklar. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur islam påverkar samhället. Du visar detta genom att ge exempel utifrån några infallsvinklar. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang. Du visar detta genom att jämföra utifrån flera problematiserande infallsvinklar och exempel. Du visar därmed väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera om hur samhället påverkar islam och muslimer som lever där. Fråga 8
 • Re  7-9
 • Re  7-9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan föra grundläggande resonemang om hur samhället påverkar islam och muslimer som lever där. Du visar detta genom att ge exempel utifrån någon infallsvinkel. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur samhället påverkar islam och muslimer som lever där.. Du visar detta genom att ge exempel utifrån några infallsvinklar. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur samhället påverkar religionen. Du visar detta genom att ge exempel utifrån några infallsvinklar. Du visar därmed till viss del underbyggda resonemang. Du visar detta genom att jämföra utifrån flera problematiserande infallsvinklar och exempel. Du visar därmed väl underbyggda resonemang.
Du kan visa Källkritisk förmåga
Fråga 9
 • Re
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du visar grundläggande källkritisk förmåga och förståelse för källors relevans och trovärdighet
Du visar utvecklad källkritisk förmåga och förståelse för källors relevans och trovärdighet
Du visar avancerad källkritisk förmåga och förståelse för källors relevans och trovärdighet
Begreppsanvändning
samt förklaringar av begrepp. Alla frågor.
Du använder några få begrepp inom islam i dina svar.
Du använder till mestadels begrepp inom islam i dina svar och i dina resonemang.
Du använder övervägande begrepp inom islam och sätter dem i rätt sammanhang vilket förtydligar dina svar.