👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 6

Skapad 2021-02-08 14:38 i Österänggymnasiet Kristianstad
Argumenterande text
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska skriva en argumenterande text och övertyga läsaren om din åsikt.

Innehåll

 

Innehåll:

Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument. 

Vi kommer att titta på strukturen för en argumenterande text gemensamt för att sedan gemensamt skriva en argumenterande text. 

Därefter blir uppgiften att skriva en egen argumenterande text.

Vi kommer att arbeta med kamratbedömning.  

 

Bedömning:

Bedömningen sker utifrån den argumenterande text du skriver, se lärandematris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Argumenterande text

Bedömning

Utifrån kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
E
C
A
INLEDNING
skriver en inledning där min åsikt framgår.
skriver en inledning där min åsikt och kort bakgrund framgår.
skriver en inledning där min åsikt och bakgrund tydligt framgår.
RUBRIK
skriver en rubrik som berättar något om innehållet i texten.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt.
skriver en rubrik som berättar om min åsikt och är lockande, provocerande eller rolig.
ARGUMENT OCH MOTARGUMENT
har tre argument och ett motargument som till viss del förklarar min åsikt.
har tre argument som på ett bra sätt förklarar min åsikt och ett motargument som jag på bemöter på ett ganska övertygande sätt.
har tre argument som på ett mycket bra sätt förklarar min åsikt och ett motargument som jag på bemöter på ett mycket övertygande sätt.
AVSLUTNING
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text.
skriver en kort avslutning som sammanfattar min text och uppmanar läsaren till handling.
SKRIVREGLER
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel
BINDEORD
använder mig av enstaka bindeord (För det första, För det andra, för att, eftersom)
använder mig av några olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, för att, eftersom, dessutom)
använder mig av flera olika bindeord (För det första, För det andra, För det tredje, slutligen, för att, eftersom, dessutom, först, )
Ge kamratbedömning
Du kan ge någon kommentar om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Du kan ge flera kommentarer om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Du kan ge flera utvecklade kommentarer och frågor om innehållet i en kompis text som gör att kompisen kan förbättra sin text.
Bearbeta text
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.