👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-02-08 14:48 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska SO (år 1-3)
Alla känner till Astrid Lindgrens klassiska berättelser om Emil i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn och Madicken - men inte alla vet om hur deras liv skulle sett ut år 2021!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

I detta temaarbete ska eleverna få arbeta med livet förr och nu på ett inspirerande och annorlunda sätt. I arbetet kommer de att klassvis få arbeta med en klassisk Astrid Lindgren-bok och genom temat modernisera boken passande till år 2021. Böckerna som kommer arbetas med är: Madicken, Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. 

Enligt syftestexten i svenska ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. De ska även få möjlighet att möta olika typer av texter i undervisningen. 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla:

Målet med detta temaarbete är att eleverna ska få möta texter skriva vid en annan tid för att genom arbetet jämföra likheter och skillnader. Detta med hjälp av skildringarna som beskrivs i böckerna samt filmerna och utifrån fyra förbestämda rubriker. 

Målet är även att de i skrivuppgiften ska öva på stor bokstav och punkt samt stavning. 

Hur ska vi arbeta, undervisning:

Introduktion/Lektion 1:

Temat introduceras med att pedagogerna är klädda i kläder ca 1920-tal och välkomnar eleverna in. Därefter ser vi gemensamt filmen från SLI: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202766 och diskuterar innehållet. 

Tankekartorna introduceras utifrån fyra rubriker: arbete, familj/hemma, skolan och fritid. 

Lektion 2: Högläsning och fylla på tankekartorna

Lektion 3: Högläsning och fylla på tankekartorna

Lektion 4: Högläsning och fylla på tankekartorna

Lektion 5: Se filmerna och fylla på tankekartorna

Lektion 6: Se filmerna och fylla på tankekartorna

Lektion 7: Se filmerna och fylla på tankekartorna

Lektion 8: Börja med rubrik x och skriva gemensam text med hjälp av tankekarta

Lektion 9: Rubrik x och skriva gemensam text med hjälp av tankekarta

Lektion 10: Rubrik x och skriva gemensam text med hjälp av tankekarta

Lektion 11: Rubrik x och skriva gemensam text med hjälp av tankekarta

Lektion 12: Venn-diagram och avslutning 

Bilduppgift: Rita en framsida där halva sidan är en bild på figuren ur livet förr och på andra sidan ska de rita personen idag.

Hur ska du bedömas:

I temaarbetet kommer eleverna främst att bedömas formativt och löpande, i alla aktiviteter. Då temaarbetet främst riktar sig till yngre elever är den formativa bedömningen mer central än den summativa. 

De aktiviteter som någon form av summativ bedömning kommer ske är i de texterna som eleverna skriver till varje rubrik. Övriga aktiviteter är skapade för att ge eleverna en förståelse och djupare kunskap för livet förr och nu. 

Analys av genomfört arbete (analys genomförd 29/3-21):

Vi hade önskat att få in mer elevinflytande, ev genom redovisningsformerna. 

Planeringen var åldersadekvat, att skriva meningarna tillsammans på tavlan och att eleverna sedan skrev av var lagom svårt. 

Faktainsamlingen fungerade bra genom filmer och böckerna, filmerna gav mer information att använda som underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3