👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 8A

Skapad 2021-02-08 15:05 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Geometri planering för åk 8 enligt Prio boken .
Grundskola 8 Matematik
Under detta kapitel kommer du att få lära dig: •Utföra beräkningar med formler för omkrets, volym, mantelarea och area för olika geometriska figurer: cirkel, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat • Utföra beräkningar med formler för volym för rätblock, kub, cylinder, klot, kon, prisma och pyramid. • Använda lämpliga enheter för omkrets: cm, m, dm • Använda lämpliga enheter för area: cm^2, m^2, dm^2 • Använda lämpliga enheter för volym: l, dl, cl, ml, cm^3,dm^3, m^3,mm^3 • Kunna omvandla enheter för volym korrekt, t.ex. från liter till cm^3 etc. • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang (är ditt svar rimligt, har du använd en lämplig metod, går din lösning att följa) • Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begreppen i kapitlet. Till din hjälp kommer du att ha: • Planeringen • Gemensamma genomgångar • Uppgifter i boken • Gemensamma diskussioner och övningar. • Problemlösning Om du är klar så finns alltid på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar • Utmaningsböcker eller uppgifter

Innehåll

Vecka

måndag

8A

Onsdag

8A

Torsdag

8A

3

8A: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer

Räkna två nivåer

8A: Genomgång 3:2: cirkelns area

 

4

8A: genomgång 3:3: mantelarea

Räkna två nivåer

Genomgång 3:4

5

8A: Volymenheter avsnitt 3.5

Räkna två nivåer

Volym av prisma och cylinder.

Avsnitt 3.6

6

Dugga
Räkna två nivåer

Volym av kon, pyramid och klot. Avsnitt 3:7

8AC: Formler avsnitt : 3.8

 

7

Repetition

Prov E nivå

 

8

Repetition

Repetition

Prov C/A nivå
Omprov E nivå

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri åk 8

Når ej målen än
E
C
A
1. Begreppsförmåga
- att använda begrepp - att beskriva begrepp med olika uttrycksformer - att se sambandet mellan begreppen
Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.
Du använder grundläggande begrepp på ett huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om begreppen . Du använder och beskriver begreppen med relativt stor säkerhet.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen. Du använder nya begrepp i nya sammanhang. Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.
2. procedurförmåga
- att välja och använda lämpliga metoder
Du behöver träna på att använda grundläggande metoder
Du använder fungerande metoder och gör beräkningar med godtagbar resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt metoder och gör beräkningar med ett gott resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt och effektivt metod med stor säkerhet och med mycket gott resultat.
3. Problemlösningsförmåga
- att välja och använda strategier - att formulera modeller - att bedöma rimlighet - att resonera kring alternativa sätt
Du behöver öva på att lösa strandproblem
Du löser enkla problem eller bidrar till att hitta lösningar med rimligt resultat.
Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod
Du använder väl fungerande generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.
3. Kommunikationsförmåga
- att redogöra för tillvägagångssätt - att föra /följa matematiska resonemang -att argumentera
Du behöver redovisa dina lösningar och träna på att använda ett matematisk språk
Din redovisning går att följa. Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket
Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt . Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt
Dina redovisningar är välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk. Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.