👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning: Känslor och kamratskap

Skapad 2021-02-08 15:13 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Hur kan vi arbeta med förskolans värdegrund för att stärka samspelet mellan barnen?

Innehåll

Vart ska vi? 

I nuläget har vi en barngrupp på 20 barn i åldrarna 3-5 år där det dagligen uppstår olika former av konflikter. Med denna aktionsforskning vill vi stimulera samspelet mellan barnen genom att hjälpa och stödja dem i de konflikter som ofta uppstår. Vi vill hjälpa barnen att sätta ord på de olika känslor som kan uppkomma och att det är okej att känna alla känslor med tyngdpunkt på vad man kan göra för att hantera dessa. Vår strävan är att stärka barnens relationer, prata om och komma i kontakt med olika sorters känslor och visa på hur vi ska vara mot varandra på förskolan. Här har vi både rättigheter men också skyldigheter gentemot varandra. Med detta som grund har vi valt läroplansmålet ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Aktionsforskningsfrågan: Hur kan vi arbeta med förskolans värdegrund för att stärka samspelet mellan barnen?

Hur gör vi?

  • För att ge barnen något konkret att förhålla sig till och förundras över kommer vi att arbeta med Djuren på Djuris som tema. Denna serie handlar om de tre vännerna Fiolin, Flöjt och Ullis som går på en förskola i en glänta i skogen. Serien tar upp många situationer som är vanliga i förskolan och fokus ligger på respekt, allas lika värde och rätten att få vara den man är. 

  • Till programmet medföljer lärarhandledning med frågor som barnen kan få reflektera över efteråt. Dessa avsnitt planerar vi att se på innan vi ska äta lunch då det är ett bra sätt för barnen att varva ned efter förmiddagens aktiviteter och få reflektera tillsammans i grupp.

 

  • Vi arbetar med olika känslokort och pratar om hur det kan kännas i kroppen när man till exempel är arg. Vad får man lov och inte lov att göra när man är arg? Hur kan man se att någon är arg? 


  • Vi pedagoger behöver ha ett närvarande förhållningssätt där vi fokuserar på att vara nära barnen och vara uppmärksamma på signalerna i leken. För att detta ska vara möjligt fortsätter vi att arbeta i tvärgrupper på för- och eftermiddagarna där vi vill ge barnen chansen att få knyta kontakter i en mindre grupp där åldrarna är blandade. 

  • Vi arbetar vidare med lärmiljön, såväl den fysiska som den psykiska. Vi vill skapa rum i rummen för att ge barnen utrymme och ro att leka i olika konstellationer där vi pedagoger berikar med att vara närvarande och lyhörda.

 

  • Vi använder oss av lärplattan för att dokumentera processen. På veckoplanering stämmer vi av hur det går och var vi är, för att på bästa sätt kunna följa barngruppen och de processer barnen är inne i. 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18