👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2021-02-08 15:31 i 044201 Förskolan Västergök Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Nuläge: Vi ser ett ökat intresse för rörelselekar och andra fysiska aktiviteter.

Innehåll

Syfte

 

Vi vill att barnen ska uppleva glädje genom att röra på sig samt få mer kunskap om kroppens olika delar. På ett lekfullt och lustfyllt sätt utmana barnen motoriskt.

 

 Genomförande/ arbetsmetod

 

Vi ska besöka lekparker och skogsområden i närmiljön.  Vuxenstyrda rörelselekar. Låna faktaböcker om kroppen.

 

Alla kommer att få vara delaktiga i temats olika delar utifrån varje barns individuella förmågor och förutsättningar. Vi kommer att undervisa i både stora och små grupper.

 

Vi har roligt tillsammans och vi bemöter barnen på ett positivt sätt och med positiva förväntningar.

 

 Dokumentation/ Utvärdering

 

Daglig kontakt med vårdnadshavare. Föräldramöte två gånger /år. Utvecklingssamtal.

 

Vi skriver lärlogg varje vecka. Vi uppdaterar barnens inviduella lärloggar löpande.

 

Personalen har planerade reflektionstillfällen varje vecka.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18