Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagboken

Skapad 2021-02-08 15:39 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer ha ett längre skrivprojekt där vi skriver dagbok.

Innehåll

 Innehåll:

Vi kommer ha ett längre skrivprojekt där eleverna tränar på att skriva text i dagboksform om en påhittad person. Dagboken kommer vara i 12 kapitel där varje kapitel representerar en månad. Varje kapitel har en skrivuppgift att träna på, till exempel att skriva beskrivande text, att göra en löpsedel eller skriva en recension. Till några av kapitlen så ska man rita en bild till. 

Syfte:

Eleven ska träna olika sätt att skriva texter på.  Eleven ska kunna koppla ihop bild och text.

Mål: 

En dagbok med 12 kapitel där eleverna har tränat skriva olika sorts texter och fått träna på flera av kunskapskraven i svenska.

Undervisning:

Vi kommer ha genomgångar och tid för att skriva.

Bedömning: Jag bedömer er text gentemot instruktionerna ni får för varje kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska - skriva texter

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva olika slags texter.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett innehåll som till viss del går att förstå.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett innehåll som till stor del går att förstå.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett tydligt innehåll som går att förstå.
Din text är till viss del uppbyggd enligt den struktur som är typisk, ex. för berättande text: början -problem -händelser-avslutning
Din text är till stor del uppbyggd enligt den struktur som är typisk, ex. för berättande text : början -problem -händelser-avslutning.
Din text är uppbyggd enligt en tydlig struktur, ex. för berättande text : början -problem -händelser-avslutning.
Du varierar till viss del ditt språk, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Du varierar till stor del ditt språk, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Du uppvisar en god språklig variation, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Skriver texter med beskrivningar och handling.
De berättande texter du skriver innehåller endast enkla beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Dina beskrivningar är korta, adjektiven sällan använda och det blir mest händelse på händelse utan någon fördjupning.
De berättande texter du skriver innehåller till en del utvecklade beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Vi får veta något om personer och miljö, du använder adjektiv och fördjupar dig delvis i vissa delar.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Läsaren få veta hur personer känner sig, dofter, hur det känns att vara på en plats, osv. Du använder ett språk och ord som som får läsaren att se allt framför sig.
Handlingen är enkel och kort. Olika händelser följer på varandra och berörs endast ytligt.
Handlingen är till viss del utvecklad och vissa händelser beskrivs mer ingående. Du kan berätta om det som händer och har hänt.
Handlingen är välutvecklad och växlar mellan det som händer och har hänt, mellan olika platser och skilda händelser.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: