Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book circle

Skapad 2021-02-08 15:41 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Read/listen to a book - The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky) and have group discussions connected to the book.

Innehåll

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att lyssna och arbeta med en engelsk bok. Varje vecka läser/lyssnar vi på boken på ett varierat sätt (högläsning, enskild läsning, lyssna via ljudbok, läsa i grupp). Ni kommer under vissa lektioner sitta i grupper och ha ett boksamtal. I grupperna kommer alla att få en roll (Discussion Leader, Summarizer, Character Portrayer och Word Master) som ändras varje lektion så att alla på så sätt kommer att ha alla roller. 

Tänk på att vara aktiv under boksamtalet och visa dina kunskaper, samt läsa/lyssna aktivt under lektionerna så att gruppen kan föra bra diskussioner. 

Redovisning

Gruppen kommer att redovisa genom att aktivt delta under boksamtalet. Samt genom att parallet skicka in sin "Reading Log" varje fredag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

-
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att samtala
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt. Du kan ställa och besvara enkla frågor. Du gör ibland fel som stör förståelsen, t.ex. genom att direktöversätta svenska uttryck.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt. Du kan delta i och hålla ett samtal igång och föra det vidare genom att ställa följdfrågor och besvara frågor.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd och löser språkliga problem för att utveckla samtal vidare.
Förmågan att uttrycka sig i skrift
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du kan skriva en text om något välkänt ämne men du har en del fel som förstör förståelsen, såsom direktöversatta uttryck och ord som stavas fel så att de får en annan betydelse, where/were.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande och med visst flyt. Du kan skriva om ett ämne som du känner till väl utan några fel som förstör förståelsen och du använder ibland synonymer för att undvika upprepningar.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt. Du kan förklara både enkelt och mer detaljerat så att mottagaren förstår budskapet. Du visar prov på ett stort ordförråd.
Förmågan att förstå skriven engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att förstå talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga muntliga framställningar i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga i muntliga detaljer i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: