Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAMSE - Teamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor VT21

Skapad 2021-02-08 16:06 i Oluff Nilssons förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 

VAR ÄR VI?

 

Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

Vilka situationer fångar barnens intressen?

 

Vi ser att arbetet utifrån samlingarna från förra året har skapat ett intresse hos barnen, de frågar oss pedagoger varje dag om de får hålla i samlingen. Vi ser också att grovmotorik är ett stort intresse både inne och ute, då det är mycket rörelse i barnen.

 

Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

 

Vi har flera barn där språket behöver bättras på. Detta behöver vi arbeta med mycket. Samt att barnen har ett stort rörelsebehov som de behöver stimulera.

 

VART SKA VI?

 

Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att träna på sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

 

Att bygga upp deras ordförråd och språkförståelse så att de kan förstå och göra sig förstådda.

 

Att arbeta med grovmotoriken är för att utmana barnen i andra rörelser och få kroppskännedom och försöka få de att förstå hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa.

 

HUR GÖR VI?

 

Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

Vad det gäller språket så kommer vi använda oss av boken, Före Bornholmsmodellen, Bornholmslek APP, Bildlådan APP, läsa/lyssna på böcker, prata mycket och låta barnen återberätta vad vi tex har läst eller lyssnat på.

 

Promenader: vi kommer att gå på promenader en gång i veckan. Detta för att utmana barnen i kondition men också för att samla på oss samtalsämnen. Genom detta kommer vi kunna utveckla språkförståelsen och utöka ordförråden. Genom att använda oss av promenader och platser kan vi på ett tydligare sätt lära barnen olika lägesord, som exempel.

 

De ställen vi tänker att vi ska gå till är:

 

Justin Bäver

 

Björndammen

 

Gräsmattan

 

Nya lekplatsen ”Naturleken”

 

Längre fram i terminen skulltorpsskolan.

 

Miniröris: Vi kommer att använda oss av miniröris 6, där barnen för öva på kontrollerade rörelser. Detta kommer vi att göra varje vecka för att se hur barnen utvecklar rörelserna och motoriken.

Vi kommer framförallt att göra miniröris utomhus, för att öva på kroppskontrollen samt att ha plats att röra oss på.

 

Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

 

Inomhus: vi skapar en miljö som uppmuntrar till bokstäver och ord. Bland annat har barnen en ”skriftspråksvägg” där de sätter upp sina alster som de skrivit. I samlingen finns material som uppmuntrar till samtal, bland annat om månader, veckodagar, födelsedagar, samspelsregler, böcker och sagor. Utifrån att vi kommer arbeta med bornholmsmodellen i samlingarna skapar vi också förutsättningar för barnen att utveckla sin språkförståelse och ordförråd. Detta ger dem förutsättningar att kunna kommunicera med varandra och skapa tydlighet i kommunikationen.

 

Utomhus: Genom att gå på promenader skapar vi nya förutsättningar för att hitta nya samtalsämnen tillsammans med barnen, fånga upp nya platser samt utforska vår närmiljö. 

 

Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

 

Barnen får hålla i samlingar, berätta om det vi har läst eller pratat om, ta bilder på det de har byggt eller gjort, bilderna hjälper vissa barn att göra samma sak, prata om det de sett på bilderna de har tagit, sjunga inför kompisarna eller återberätta sagan vi har läst eller berättat

 

 

Vilken blir min roll som pedagog?

 

Att vara lyhörd, erbjuda barnen hjälp att kunna göra /säga det de vill, prata mycket med de och om de säger fel att vi upprepar det på rätt sätt. Att ge barnen möjlighet att lära sig många fler ord och göra de säkra och trygga så att de vågar prata mer och uttrycka sig som de vill.

 

 

Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

 

Genom att vi/barnen tar bilder på det som barnen gör.

 

 

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

 •  

 

HUR BLEV DET?

Vilka mål ur Läroplanen har vi lyft extra utifrån barnens behov och intressen? 

 

 

Vad har vi gjort?

 

Vad har vi erbjudit barnen?

 

Hur vet vi att barnens förmågor har utvecklats utifrån läroplansmålen? Vad har vi sett?

 

 

Vad i vårt arbetssätt och/eller förhållningssätt vill vi utveckla? Vad tar vi med oss?

 

 

 

 

 

Veckoplaneringsmall

 

 Hur blev det?

 • Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?
 • Vad var barnens reaktioner?

 

Var är vi?

 • Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde.

 

Vart ska vi?

 • Vilka aktiviteter ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

 

Hur gör vi?

 • Planering för veckan/Hur gör vi konkret?
 • Vem ansvarar för vad?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: