👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2021-02-08 16:16 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Vi utforskar vattenkranens funktion

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 6-7

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Ekan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 8/2 -21

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi utforskar vattenkranens funktioner, av och på, kallt och varmt. 
- Ösa och hälla vatten med olika hjälpmedel. 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen får en första förståelse för enkel teknik i vardagen genom att utforska vattenkranens funktioner. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att utforska vattenkranen tillsammans med barnen när de tvättar händerna. Vi är med och vägleder barnen och använder rätt begrepp i vardagliga situationer.
- All personal är ansvariga. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi fotograferar det barnen gör och lägger ut lärloggar/glimtar på Unikum. Gör dokument 3 som sätts upp i hallen på Ekan.
För barnens reflektioner så sätter vi upp fotona på väggen i pärmringarna. 

Planeringen upprättad av: Personalen på Ekan

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18