👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B Tid

Skapad 2021-02-08 16:46 i Gylle skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom tid.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel kommer du att

- enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

- läsa och skriva datum

- avläsa klockan och skriva klockslag med siffor

- räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån och ett visst klockslag

- räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

- läsa av en tidtabell

 

Uppgifter

 • Matteläxa 1

 • Diagnos 6 Tid

 • Prov 6 Tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4B, Tid

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 6
enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
läsa och skriva datum
avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
läsa av en tidtabell