👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B Addition och subtraktion

Skapad 2021-02-08 16:48 i Gylle skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom addition och subtraktion.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna

- addera och subtraherar inom talområdet 0 - 10 000

- räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

- tecknet för "ungefär lika med"

- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

 

 

Uppgifter

 • Diagnos

 • Diagnos 7 Addition och subtraktion

 • Prov 7 addition och subtraktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4B, Addition och subtraktion

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 7
Addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
Räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
Tecknet för "ungefär lika med"
Använda addition och subtraktion i textuppgifter och problemlösning.