👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögonbågar - teknikprojekt åk 6

Skapad 2021-02-08 17:11 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 6 Teknik
"Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper eller till speciella tillfällen. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar."

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar
 • Hur glasögonbågar är uppbyggda och av vilka material de är gjorda
 • Hur glasögon har förändrats över tid
 • Vilken betydelse glasögon har haft för människan.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi tittar på ett urval av glasögon och analyserar vilket behov/problem som lett till konstruktionen. 
 • Vi ser filmer
 • Vi läser om och gör undersökningar kring glasögonens betydelse och historia.
 • Ritar skisser 
 • Bygger modeller av glasögon

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar.
 • Genom att göra en enkel idéskiss och efter respons eventuellt utveckla din idé och göra förbättringar.
 • Genom att utforma en modell av glasögon för din målgrupp utifrån din idéskiss
 • Muntligt redovisa, redogöra för och motivera de val du gjort till dina glasögon.
 • Samtala kring vilken betydelse glasögon har och har haft för människan.
 • Använda ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6