Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden ht20

Skapad 2021-02-08 17:14 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
I denna planering kommer vi beskriva hur vi arbetar med naturvetenskap och teknik på vår avdelning. Planeringen kommer att bestå av en beskrivning i hur vi arbetar, vilket material vi använder och vilka aktiviteter vi utför.

Innehåll

Vi kommer arbeta för sammanhållningen i gruppen och arbeta mycket med samarbete, turtagning samt hur vi är bra kompisar mot varandra och respektera varandras känslor. Barnen i barngruppen är nya för varandra och personalen är nya för barnen därför kommer den första tiden i augusti och september fokusera på att få barnen trygga i verksamheten. 

Fokus kommer att vara på barnens intressen och framförallt barns inflytande där de får möjlighet att önska aktivitet samt miljö där aktiviteterna ska utföras. Vi kommer att erbjuda inomhusaktiviteter såväl som utomhusaktiviteter och planerar att kombinera dessa, alla barn kommer att ges möjlighet att vistas inomhus och utomhus dagligen. 

Vidare kommer vi att fortsätta arbetet med normer och värden genom att arbeta mycket med figurerna som representerar diverse funktionsvariationer, vi leker med figurerna i mindre grupper och gör ingen skillnad på figurernas utseende eller funktionsvariation. Fokus ligger på att representera hur människor kan se ut och att skillnader finns men att det inte är något ovanligt eller annorlunda. Planen är också att läsa kompisböckerna från barnkonventionen i applikationen Polyglutt på lärplattan samt använda QR-koder som kopplar till barnkonventionens kortfilmer som finns på youtube från barnombudsmannen där de uppmärksammar barns rättigheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: