Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2021

Skapad 2021-02-08 17:24 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill väcka intresse för matematik.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

 

Var är vi?

Vi har en grupp med barn i åldrarna 2-6 år, som vi delar in i mindre grupper. Vi ser att flera barn är intresserade av matematik. Det är en stor spridning av barnens intresse och kunskap inom matematik. 

 

 

Vart ska vi?

Vi ska få barnen intresserade och medvetna om siffror, former, mönster och begrepp (kort, lång, smal, tjock, ) med mera. 

 

  


Hur gör vi?

Vi arbetar i mindre grupper.

 • Barnen spelar sällskapsspel med tärningar, Ballongspelet, Uno, Steka ägg, Katter i pyjamas.
 • Planerade lekar, Kurragömma, Kims lek, använda stora tärningen till rörelse/antal.
 • Skapande barnen målar och klipper former, målar siffror.
 • Lånar matematiska böcker och sätter upp synligt på avdelningen.
 • Skapa en lärorik miljö för barnen, siffrorna är  synligt uppsatt på avdelningen.
 • Sagorna De tre bockarna Bruse och Sagan om vanten, Räkna med busiga Bebben.
 • Barnen får ta del av matematikböckerna på Polyglutt, Räkna med Pino, Matematikgänget.
 • Sångerna, Peter slår med en hammare, Fia Fyrkant och En elefant balanserade.
 • Pedagogerna ska medvetet använda matematiska termer.
 • Ta tillvara på alla tillfällen inom omsorg och rutinsituationerna. 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: