👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-02-08 17:24 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde får du lära dig hur det var att leva på forntiden. Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och även jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Innehåll

 

Konkreta mål

Kunna namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning de kommer.

Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu, och även mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kunna söka och använda information.

Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunna ge exempel på spår av forntiden i naturen.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

*  Vi börjar med att ta reda på vad vi redan vet om forntiden och sammanställer sedan klassens frågor kring sådant vi vill lära oss.

*  Vi samlar fakta om de olika tidsåldrarna genom att se på filmer och läsa faktatexter, för att hitta svar på våra frågor.

*  Vi skriver egna faktatexter utifrån tankekartor

*  Vi tillverkar något forntidsföremål med hjälp av lera.

*  Vi går till skolskogen och hittar spår från istiden och forntiden

*  Vi reflekterar (tänker och samtalar) om skillnader mellan livet på forntiden och vårt liv

Så här visar jag att jag kan

Jag kan berätta muntligt och genom att skriva och rita hur det var att leva på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Jag kan göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid.

Jag kan göra en tidslinje.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3