Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bok

Skapad 2021-02-08 17:43 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer att göra en intervju där frågorna kretsar kring barnen själva t ex, vad gör dig glad, rädd, vilken är din favorit färg osv. Vi kommer att använda intervjuerna till att göra en gemensam bok, en fysisk och en digital bok som kommer finnas tillgänglig för alla och där vi kan läsa om våra likheter och olikheter.

Innehåll

Undervisningsplanen berör områden som identitet, jämställdhet, etiska dilemman i vardagen och språk. Vi har valt detta område utifrån vårt projekt kring identitet där vi tänker att en intervju/ bok dels synliggör det enskilda barnet dels gruppen med dess likheter och olikheter. Undervisningsplanen gäller för hela gruppen och vi förväntar oss att barnen ska få möjlighet att reflektera kring sig själv, få syn på likheter och olikheter och använda digitala verktyg för att göra en bok.

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

•        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

Vi har sett över intervjufrågorna så att vi ställer öppna frågor som alla kan svara på. Alla barn ska finnas representerade i boken.

 

•        Barnkonventionen? Artikel 2, 12

 

•        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Vi kommer intervjua barnen individuellt för att sedan gemensamt i gruppen gå igenom svaren. Så småningom kommer det finnas en bok om alla barn på ”Månen”.

 

•        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Vi kommer att använda appen bookcreator för att göra boken.

 

•        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Under projekttiden onsdagar och torsdagar 9.30-11.00

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: