Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Djur

Skapad 2021-02-09 00:12 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Engelska Naturorienterande ämnen Bild Svenska
Ett temaarbete om Svenska Djur.

Innehåll

 

Under kommande period kommer du att få lära dig om svenska djur. V kommer att se filmer, läsa texter, rita bilder och skriva tillsammans.

 

 Syfte/Mål

 

 • Du ska fördjupa dina kunskaper om svenska vilda djur och hur de lever och förstå begrepp som föda, boplats, utseende osv

 • Du ska få ett större ordförråd på engelska.

 • Du ska kunna identifiera bokstäver/bokstavsljud.

 • Du ska kunna läsa/skriva någon ordbild.

 

Undervisningens innehåll:

Vad?

 

 • Vi kommer att titta på filmer som handlar om svenska djur..
 • Vi pratar om våra svenska, vilda djur och djur som finns på en svensk bondgård. 
 • Vi kommer att läsa korta faktatexter om svenska djur.
 • Vi kommer att träna på att skriva bokstäver och ord.
 • Vi kommer att rita/måla/skapa olika svenska djur.
 • Vi kommer att skapa en bok om olika svenska djur.
 • Vi kommer att lyssna på olika böcker(Svenska & Engelska).

 

Hur?

 

 • Vi lär oss om ämnet genom att se filmer och läsa faktatexter tillsammans.
 • Vi lär oss att se sambandet mellan ljud och bokstav

 • Vi tränar på att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

 • Vi lär oss ordbilder utifrån intresse och ämne.

 

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 

 • att använda djuren i meningar samt din förmåga att skriva/läsa ordbilder.

 • medverka i samtalen runt djuren och göra uppgifterna.

 • identifiera bokstäver och bokstavsljud

 • känna igen några ordbilder 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-3
 • Frågeord, frågor och svar.
  En  1-3
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, lekar och spel.
  En  1-3
 • Berättelser för barn, sånger och ramsor.
  En  1-3
 • Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och i reklam.
  En  1-3
 • Ord och ordbilder.
  En  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda entaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om människa, djur och natur.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: