👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syd v.6

Skapad 2021-02-09 07:38 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Under veckan kommer Alfons att vara med i en samling där han kommer att fråga barnen hur många familjemedlemmar barnen har i sina familjer. Barnen kommer att göra hjärtepyssel inför alla hjärtans dag där de kommer att göra kort med hjärtan på alla familjemedlemmar. 

Vi kommer också börja på vårt projekt att göra träd och hus till "tågbanerummet" som barnen önskat göra. Kommer bli ett bokstavsträd så på det sättet kopplas det till vårt arbete med bokstäver. Trädet kommer att tillverkas med papiermache enligt önskemål. Det kommer krävas att vi samarbetar och lyssnar på våra olika åsikter.

De kommer att få göra "sina" hus och skriva sitt husnummer på husen. 

 

 

Syfte:Ge barnen möjlighet att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik och bekanta sig med olika matematiska begrepp på ett lekfullt sätt. 

Ett syfte är att även barnen ska kunna koppla siffror till antalet. 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18