Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2021-02-09 08:18 i Fridhems förskola Hudiksvall
Förskola
På våra språksamlingar använder vi materialet "före bornholms modellen".

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: vt. 2021

Förskolans namn: Fridhems förskola

Grupp: Skogen

Barnens ålder: 2,5-4år

År och datum::2021-02

 

Vilket innehåll ska behandlas?

 Materialet Före bornholmsmodellen

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

         
 
 

Språk Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Utveckla ordens innehåll och form genom tex. ramsor.
   Förstå bilder och koppla ihop text och bild genom högläsning.

Genom sångerna utvecklar barnen  sin känsla för rytmen och melodin i språket.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer tre dagar i veckan innan lunch dela barnen i tre grupper utifrån ålder och mognad. Utifrån ålder och mognad kommer vi arbeta med språket på olika sätt. Med de äldsta barnen   använder vi materialet "före bornholmsmodellen".

Barnen bli delaktiga genom att de får uttrycka och visa sina åsikter och tankar om tex. innehållet. Pedagogen kan då spinna vidare på det och utmana och inspirera barnen vidare.

Pedagogen som leder samlingen är ansvarig.

 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom dok.1, 2, 3 och i unikum.

Genom reflektioner tillsammans med barnen

Planeringen upprättad av

Ann-Louise

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: