👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2021-02-09 08:31 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Lära sig att källsortera och kasta sopor på en återvinningsstation.
Grundsärskola F – 3 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Jag lär mig att källsortera och kasta sopor på en återvinningsstation.

Innehåll

Syfte

Jag utvecklar min förmåga att bidra till en hållbar utveckling av vår miljö och energiförsörjning.

Mål

 • Jag känner igen olika material.
 • Jag kan källsortera och lägga sopor på olika ställen på en återvinningsstation.

Innehåll

 • Jag tar med sopor hemifrån till skolan.
 • Jag sorterar sopor i olika lådor.
 • Jag läser böcker och ser på filmer.
 • Jag arbetar enskilt och tillsammans med en kamrat.

Bedömning

 • Jag visar intresse.
 • Jag deltar.
 • Jag medverkar/bidrar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3