Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet matematik

Skapad 2021-02-09 08:55 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Läslyftet matematik i bilderbok "kon som visst kunde klättra"

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Barnen har ett behov av matematiska förkunskaper och väcka lusten till matematik. 

2. Mål och syfte från läroplanen

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

3. Konkretisera mål

Möjliggöra matematik i olika former, bli nyfikna på matematik med hjälp av barnlitteratur. 

4. Förväntat lärande

Se matematik i sin vardag. 

Känna sig trygga och våga delta i matematiken i olika sammanhang. 

5. Metod

Arbeta i mindre grupper 

Läsa boken i 3 omgångar 

1. ställa öppna frågor men inte matematik inriktade om bilderna

2. ställa öppna och matematik inriktade frågor om bilderna 

3. gå utanför boken med rekvisita 

6. Dokumentation

Anteckningar 

Lärlogg 

Digitala verktyg 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: