Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vänskap, Solrosen

Skapad 2021-02-09 09:02 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola F – 9
Hur är man en bra kompis?

Innehåll

 

Lärandemål

- Hur man ska vara mot varandra.

- Hur man bör respektera alla olikheter.

- Hur man ska prata med varandra genom ett trevligt språk.

 

Undervisning

- "Vara vänner" -vi kollar på en serie på UR om vänskap med diskussionsfrågor

- Kompisband
- Hemlig kompis
- Värdegrund kort i smågrupper,
- Elevledd "fritidsidrott"Samverkan med skolan

- Hur är man en bra kompis?, Snällhets Uppdrag och Hemlig kompis både i skolan och på fritids.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: