Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English vt 2021 Reading of novels and National Tests (Skolverkets bedömning)

Skapad 2021-02-09 09:02 i Freinetskolan Mimer Freinet
By Reading novels you will learn about other people and places, that you wil lnot have the chance to experience. You will also learn a lot of words, expresssions, and also grammar.
Grundskola 9 Engelska
By reading novels you will get the oportunity to meet people you could not meet if it weren't for the novels, you can go places and experience new things, new worlds. Your world and your language will get richer and you will get wiser.

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetsformer och arbetssätt

 • Read news from/about English speaking countries
 • Warm ups and discussions
 • Watch the movie "The Green Mile"
 • Answer questions and write journal entries on Death Penalty
 • Read a novel of your own choice, 5 weeks.
 • Choose words/vocabulary to practise for your novel. Test with a friend.
 • Answer questions of content-journal entries, and discuss in smaller groups
 • Speed dating- being one of the characters in your novel
 • Grammar: Genitive '-plural -s
 • Repetition of grammar for you personally
 • Write a bookreview/micro short story
 • Present the bookreview, by dramatizing your characters, or a traditional presentation
 • "National Tests" Reading-and listening recovery; Essay writing
 • Pride-an assignement about English speaking countries, in comparison to Sweden and Swedish conditions. Record it as a Pod.

 

 

 

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Uppgifter

 • English Horror Stories week 20

 • English watch your favourite series week 16

 • English The Green Mile The movie-The Death Penalty

 • English "No One's a Mystery"

 • English News in the US 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Ej visad kunskap
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Lyssna
Lyssna på kamraters redovisning och ställa frågor Diskutera journal entries i anteckningsboken Warm ups Nyhetsinslag på engelska Serie eller film: The Green Mile Övningar Hörförståelse NP/bedömning från Skolverket, B2
Ej visad kunskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Lyssna
Lyssna på kamraters redovisning och ställa frågor. Diskutera journal entries i anteckningsboken Warm ups Nyhetsinslag på engelska Serie eller film: The Green Mile Övningar Hörförståelse NP/bedömning från Skolverket, B2
Ej visad kunskap
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa
Läsa en roman på engelska och lära nya ord. Läsa nyhetsartiklar, förstå och skriva dina åsikter Läsförståelse NP/bedömning Skolverket, B1
Ej visad kunskap
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Lyssna och läsa
Läsa en roman på engelska och lyssna på kamraters redovisning Warm ups Nyhetsinslag på engelska Serie eller film: The Green Mile Övningar Läs- och hörförståelse NP,/bedömning Skolverket B1 och B2
Ej visad kunskap
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva
Skriva journal entries i anteckningsboken och skriva svar på filmfrågor till "The Green Mile" Skriv en recension/micronovell av din roman. NP/Bedömning Skolverket C-skriva text
Ej visad kunskap
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket
Skriva bokrecension och använda dig av strukturen för en bokrecension/skriva en micronovell utifrån din roman. Skriva och diskutera olika aktuella ämnen och din roman . NP/Bedömning Skolverket C skriva text
Ej visad kunskap
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket
Redovisa din roman muntligt och använda dig av strukturen för en bokrecension/micronovell. Diskutera olika aktuella ämnen och din roman i mindre grupper, med stöd av dina journal entries.
Ej visad kunskap
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
Ställa frågor på dina kamraters redovisningar och den som redovisar svarar på frågor Diskutera olika aktuella ämnen, och t ex Native Americans och Sami People, straffpåföljder och din roman i mindre grupper, med stöd av dina journal entries.
Ej visad kunskap
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och .begripligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Företeelser i engelsktalande länd
Jämförelse med dina erfarenheter, skillnader och likheter mellan engelsktalande länder, och Sverige, t ex Native Americans och Sami People, straffpåföljder
 • En  E 9
 • En  A 9
Ej visad kunskap
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: