Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2021-02-09 09:05 i Kronans förskola Östersund
Förskola
Vi planerar en aktivitet där vi kan observera, regissera och delta.

Innehåll

Rollek

Syfte: Att få en bättre inblick i barnens lek, att kunna se barnens förmåga till turtagning, samförstånd och ömsesidighet.          

Mål: Vi vill att barnen ska kunna leka mer planerade lekar tillsammans, att hitta sätt att kommunicera med varandra mer. 

 

Planering

Vad ska vi göra: Vi ska leka rollek, exempelvis "mamma pappa barn". 

Hur ska vi göra det: För att observera barnens lek tänker vi att antingen fånga upp barnen när dom börjar leka själv, eller om dom inte kommer igång att ge dem tips på vad dom kan leka. 

För att delta i lek pratar vi om att pedagogen kan fråga barnen om denne får vara med i leken, och att fråga barnen vad man isåfall får vara för något. Förhoppningsvis svarar barnen och delar ut en roll, annars får pedagogen själv komma med förslag. 

I den regisserade leken skulle vi vilja ta fram lite mer rekvisita. Vi hänger upp utklädningskläder, förändra miljön med lite nya saker. Bland annat spisplattor. 

Vilka: Våra äldsta 3-4åringar, men om andra barn blir intresserade och vill vara med så får dom det så länge det inte blir för många. 

När: När barnen börjar leka den leken själva. Vi försöker fånga dom i stunden. 

Var: I den regisserade delen av leken gör vi i ordning en miljö i Lekhallen. Utöver det försöker vi fånga upp barnen i stunden. 

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att: Göra sociogram och filma aktiviteter. 

 

Reflektion

När: 

Vi reflekterar genom att: ex kan frågeställningar kopieras in i reflektion / vad ser vi i dokumentationen ? 

 

Analys:

Syfte är att förstå vad vi kan förbättra och förändra.

Förslag på metoder: Why5- Ställ er frågan varför minst fem gånger eller använd isbergmodellen som stöd.

  • Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen/ situationen som kan förklara resultaten?

  •  Vad kan ha påverkat resultat och måluppfyllelse? Ex organisation, organiseringen av undervisningen, arbetssätt och arbetsformer, våra förhållningssätt och förväntningar, sammansättning av barngrupp, yttre miljö

  • Hur vet vi det vi vet?

  • Vad ser vi behov av att fördjupa oss i?

  • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?

(Skolverket.se)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: