Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling med 4-åringar

Skapad 2021-02-09 09:22 i Palettens förskola Eslöv
Planering för Före Bornholmsmodellen och språksamling.
Förskola
Med hjälp av detta material vill vi lägga grunden till våra barns begynnande läs-skriv och talutveckling.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi vill lägga grunden till att ge våra barn ett rikt  och varierande språk. Vi har upplevt att barn på vår avdelning har ett torftigt språk och vi vill hjälpa dem att utveckla sitt språk.

Mål

 Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. Vi vill ge dem ett rikt nyanserat språk. Att de kan föra sig i sociala sammanhang. Vi ska öva vårt eget medvetande om hur vi säger ord. 

• Bli uppmärksamma på ljud och fonem

• Kunna återberätta en saga eller en konversation

• Lära känna nya ord och få förståelse för orden

• Intressera sig för skriftspråket 

Metod

Hur ska vi göra?

Vi använder oss av boken Före Bornholmsmodellen och det färdiga materialet som erbjuds. Vi lägger även till material som vi anser behövs. 

Vad ska vi göra?

• Tydlig början med upprop

• Högläsning

• Rim och ramsor

• Språklek

• Sång

• Avslut

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: