Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låda / skrin

Skapad 2021-02-09 09:56 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Lådor är alltid bra att ha. Visst är det spännande att lyfta på locket och se vad som finns där. Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, vanligen en låda med gångjärnsförsett lock. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som understryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, tex smyckeskrin eller kassaskrin

Innehåll

 

Mål

är att du ska lära dig förverkliga en låda/skrin från ide till färdig produkt genom en skiss och ritning.

Du ska få arbeta praktiskt i trä.

Du får prova olika sammansättningstekniker och vilka verktyg som används till dem, till exempel hopsättning med plugg , spik och lim.

Du ska lära dig om ytbehandling så som målning, bets eller lack. 

Du kommer öva din förmåga att arbeta efter instruktioner och egna idéer.

Du kommer öva din förmåga att arbeta mer självständigt, överväga olika lösningar, samt att formulera handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.

Utveckla idéer och planering.

Vi kommer arbeta med olika slöjdbegrepp så som konstruktion och funktion bland annat.

Prova att använda träplugg och gångjärn.

Ytbehandling.

Redovisning av arbetet.

 

Bedömning

Din förmåga att utveckla och planera idéer.Din förståelse vid genomgångar och instruktioner muntligt.
Din förmåga att välja, hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: