Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare

Skapad 2021-02-09 10:10 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa en bok och diskutera innehållet men hjälp av olika frågeställningar. Du kommer att få använda olika lässtrategier för att förstå en text.

Innehåll

Vi kommer att läsa boken "Tusen gånger starkare" som är skriven av Christina Herrström. Under lektionerna kommer vi att arbeta med olika lässtrategier för att förstå en text. Vi tränar på läsförståelse genom att diskutera frågor om innehållet i boken. Du kommer också att få delta i diskussioner om boken samt skriva en resonerande text när vi har läst färdigt boken. 

De lässtrategier vi kommer att arbeta med är:

 • Skapa förförståelse
 • Sammanfatta för att komma ihåg
 • Ökad ordförståelse
 • Skriva frågor till text
 • Förutsäga händelser
 • Läsa mellan och bortom raderna

Bedömningsuppgifter:

 • Läsförståelse - muntligt och skriftligt
 • Resonerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: