Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyg19 - Argumentative Essay - Captain Fantastic

Skapad 2021-02-09 10:03 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
This area is based on the Film Captain Fantastic in which the issue of home schooling, among other important issues, is raised. We will watch the film, discuss current issues brought up in it and finalize the area by writing an essay based on one of the issues brought up in the film.

Innehåll

Is it possible to live completely outside the boundaries of a modern society?
In the american film Captain Fantastic (2016, Leslie and Ben Cash have chosen to raise their children in the wilderness, far away from capitalism and a modern American life. This off cause raises a number of  interesting questions to discuss. For example;

 1. Individualism vs conformity, 

 2. The importance of role models                    

 3. Whether capitalism is good or evil 

 4. Schooling

The aim for this project is to reflect, discuss and argue using both writing and speaking skills in a more formal and advanced setting. 

During the coming weeks we will watch the film, discuss some of the issues, which are brought up in the film, and relevant for society today, and write a formal  argumentative essay based on those issues. The goal is to develop and assess students’ abilities in oral and written productions and interactions in different situations and for different purposes where students argue, report, apply, reason, summarise, comment on, assess and give reasons for their views.

 

An IMPORTANT NOTE: The exam will take place at ALG Friday the 12th of February

 

week

Friday lesson 1

Friday lesson 2

2

Summary -Response examination

Summary -Response examination

3

Introduction to the next assignment

Recap on how to write an Argumentative essay

Formal language/ academic writing

Watch Youtube clips on how to write an argumentative essay

4

How to write an argumentative essay  Watch Captain Fantastic 

- Everyone discussion questions 


Watch film

Hand in 2 questions for group discussion.

5

Introduce teacher student

Group discussions on Film

 

Group discussion on film

6

Captain Fantastic examination at ALG

Captain fantastic examination at ALG

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E

Matriser

Eng
Argumentative Essay English 6

F
På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Språklig färdighet
Tydlighet, textbindning genom bindeord och sambandsord. Språklig säkerhet i fraser, grammatik och ideomatik
Språket är inte tillräckligt sammanhängande och grammatiskt korrekt. Det är begränsat i ordförråd vilket leder till otydlighet och avsaknad av språkligt flyt och textbindning.
Språket är relativt sammanhängande och grammatiskt korrekt och tydligt. Texten har i huvudsak enkla bindeord så som; and och but och because, som bidrar till visst flyt och språkbindning.
Språket är relativt sammanhängande och är i stort sett grammatiskt korrekt. Det är också varierat i vokabulär och tydligt. Språket har överlag god textbindning med hjälp av bindeord och sambands/orsaksord som tillsammans med ideomatiska fraser bidrar till visst flyt.
Språket är sammanhängande, varierat och nyanserat i ordförråd Det är tydligt och grammatiskt korrekt. texten har god textbindning med hjälp av avancerade bindeord och sambands/orsaksord som tillsammans med korrekt ideomatik bidrar till flyt.
Innehåll/ Förståelse
Grad av koppling till ämnet. Hur väl ämnet är utrett och diskuterat/analyserat/beskrivet med exempel och perspektiv. Referatmarkörer används och kopplingen till filmen är tydlig
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Texten har få exempel och är i stort sett enbart beskrivande. Saknar tillräcklig koppling till filmen genom referat
Översiktlig redogörelse. Innehållet diskuteras argumenteras översiktligt och några exempel lyfts. Kopplingen till filmen är acceptabel och referatmarkörer används för att hänvisa till filmen
Välgrundad redogörelse. Ämnet diskuteras och analyseras från flera perspektiv. Argumentationen är tydlig och det finns en tydlig koppling till filmen genom flertalet hänvisningar och exempel
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion. Ämnet analyseras från flera perspektiv. Argumentationen är tydlig och slutsatsen är tydlig och väl utredd. Kopplingen till filmen är genomtänkt och exemplen förtydligar och är korrekt hänvisade
Anpassning
ton/ stil/ korrekt texttyp. Texten är argumenterande Förståelse för syftet, uppgiften och situationen
Anpassning till syfte, mottagare och situation ej tillräckligt tydlig. Texten följer inte ramar och instruktioner och är för tunn. Texten är inte argumenterande i strukturen och språket är inte anpassat utifrån uppgiften.
Framställningen har relativt god anpassning till syfte, mottagare och situation. Texten har en tes. Den har styckeindelning och till viss del fungerar topic sentences och linking words. Texten är argumenterande i strukturen och har ett relativt väl anpassat språk utifrån uppgiften.
Framställningen är anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar. Texten har en tydlig styckeindelning med inledning och avslut där linking words och topic sentences används på ett korrekt sätt och där tesen framgår tydligt
Framställningen är väl anpassad till syfte, mottagare och situation. Texten följer instruktioner och ramar väl. Texten har en väl genomtänkt styckeindelning som bidrar till struktur och samband mellan inledning, body och avslutning. Tesen är tydlig och Linking words och topic sentences används på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: