Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A - Kapitel 3, geometri

Skapad 2021-02-09 10:12 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Cirklar, trianglar, vinklar, sidor, omkrets och gradskiva - detta kommer du att lära dig mer om under vårt arbete med geometri under de närmaste veckorna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med kapitel 3 "Geometri" i Favorit matematik 5A. Vi lär oss om geometriska figurer, deras olika egenskaper och användningsområden. Arbetet blir konkret då vi kommer att rita och mäta mycket.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av olika delar i geometrin.
 • Vi arbetar enskilt, i par och grupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi tränar på att mäta vinklar med gradskivor samt rita cirklar med passare.

Vad ska du lära dig?

 • namn på geometriska objekt
 • mäta, beräkna och rita vinklar
 • rita cirklar
 • beräkna omkrets på tvådimensionella figurer
 • känna igen, namnge och beskriva egenskaper hos tredimensionella kroppar

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionerna
 • Du visar i övningarna och uppgifterna du får att du kan namnge, beskriva och arbeta med de olika geometriska objekten
 • Prov 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: