Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Kastanjen vt-21

Skapad 2021-02-09 10:21 i Hjulsbroskolan Linköping
Grundskola 3
Vårterminen på Kastanjen

Innehåll

Grovplanering för Kastanjen VT-2021

KALENDARIUM

Studiedagar: 19 januari (skola + fritids stängt), 19 maj (skola+fritids stängt) 

Lov: Sportlov (22 februari – 26 februari), Påsklov (6 april - 9 april), fredag  14 maj

Lovdagar: Trettondedag jul (6 januari), Långfredag (2 april), Annandag påsk (5 april), Kristi himmelsfärds dag (13 maj)

Fritidshemmens dag: 11 maj.

ELEVINFLYTANDE

Då eleverna går i tredje klass är det naturligt att de får ett större inflytande över vad de själva gör, vilket också innebär ett större ansvar.  På måndagar har vi veckomöte. Då pratar vi om veckan som varit och veckan som kommer. Då har eleverna eleverna möjlighet att komma med förslag och funderingar. Vi planerar sedan veckan efter elevernas önskemål. Det är frivilligt för eleverna att delta i alla aktiviteter utom måndagsmötet.

Eleverna har också möjlighet att skriva upp material de önskar att fritidshemmet köper in.  

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever” (Lgr 11, s. 15)

”I fritidshemmet kan barnen få möjlighet att utveckla en förståelse för vad demokrati är genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna påverka fritidshemmets innehåll.” ”Det är dock viktigt att inte bara det inflytande som sker vid gruppaktiviteter stärks utan även barnets inflytande över sina egna aktiviteter.”(sid. 27, 28 ”Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i fritidshem” Skolverket, 2007, s.27-28).

 

TEMA
Tanken med ett renodlat fritidshem för bara tredjeklassare är att då eleverna är äldre än de var då de gick på fritids tidigare utvecklar de ett allt större egenansvar och möjlighet till ett större inflytande över verksamheten. Därför går att säga att ett övergripande tema för hela årets verksamhet är just ökat ansvarstagande.   

”En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten.” (Skolverkets allmänna råd med kommentarer-Fritidshem, 2014 sid. 32)

 

SAMVERKAN

Då vi har ett tätt samarbete med vårt arbetslag där pedagoger från andra fritidshem ingår, så kommer det ske speciella teman utifrån olika förmågor. Detta är något som vi planerar kontinuerligt och tar fram gemensamt för att öka vår samsyn och skapa en ”vi-känsla”. Exempel på sådana teman vi kan komma jobba med är ljudvolym, empati, kreativitet, karaktär, social kompetens, trygghet, kunskap, problemlösning samt globala teman (t.ex. FN-dagen). Vi tränar extra på att eleverna lär sig att sätta ord på sina känslor.

 

VECKOPLANERING
Måndag: Måndagsmöte
Tisdag: Utevistelse efter mellanmålet
Onsdag: Skapande/pysseldag
Torsdag: Fritidsgympa
Fredag: Fredagskul

Veckoplaneringen är preliminär, den fastställs efter elevernas önskemål.

Vi äter mellanmålet i matsalen kl. 14.45

 

Linköping 2020-12-15

Karin Hansson
Nora Gunnarsson

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: