Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2021-02-09 10:44 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Introduktion av decimaltal, år 5.
Grundskola 4 – 6 Matematik
En introduktion till decimaltal, du kommer att lära dig att förstå varför det finns decimaltal och hur och när används det?

Innehåll

Varför ska du lära dig decimaltal: 

Centralt innehåll (Läroplan) 

Ma 4-6
 • Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.

 

Ma 4-6
 • Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 

Ma 4-6
 • Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Syfte: 

 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

Ma
 • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Ma
 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Vad våra genomgångar kommer att handla om (Vad du ska lära dig):

 • introducera begrepp, kritiska aspekter, kunskapskrav
 • genomgång heltal, tiondel, tiondel på tallinje
 • genomgång hundradel, hundradel på tallinje
 • genomgång addition/subtraktion med decimaltal. 

Våra mål:

 • positionssystemet för tal i decimaltal
 • att placera decimaltal på tallinje
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform

Viktiga begrepp som du ska lära dig:

decimaltecken, talsort, decimaltal, tiondel, positionssystem, tal i decimalform, hundradel, tusendel

Hur läraren kommer att bedöma dig:

 • arbeta aktiv under lektionerna
 • samarbeta vid grupparbete/ par 
 • diagnos

Matriser

Ma
Decimaltal

Träna mer
Når mål
Når målen på ett bra sätt
Når målen på ett mycket bra sätt
Problemlösningsförmågan
Du behöver träna mer på att lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Begreppsförmågan
Du behöver träna mer om matematiska begrepp. Du använder inte dem i situationer som du känner till.
Du kan på ett ganska bra sätt om matematiska begreppen. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du kan på ett bra sätt om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du kan på ett mycket bra sätt om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i situationer som du känner väl till.
Metodförmågan
Du behöver träna mer på att göra enkla uträkningar i aritmetik. Du behöver träna mer på att välja och använda metoder som passar för att göra uträkningarna.
Du kan på ett ganska bra sätt göra enkla uträkningar i aritmetik. Du kan på ett ganska bra sätt välja och använda metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan på ett bra sätt göra enkla uträkningar i aritmetik. Du kan på ett bra sätt välja och använda metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan på ett mycket bra sätt göra enkla uträkningar i aritmetik. Du kan på ett mycket bra sätt välja och använda metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Resonemangförmågan och kommunikationsförmågan
Du behöver träna mer på att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du behöver träna mer på att motivera dina förklaringar och ställa frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt
Du kan på ett ganska bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du kan på ett ganska bra sätt motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt
Du kan på ett bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du kan på ett bra sätt motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du kan på ett mycket bra sätt motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: