Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1b: Människokroppen (SA20+SA18)

Skapad 2021-02-09 11:15 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Naturkunskap
Under det här avsnittet ska vi arbeta mer om människokroppen, kost och hälsa och konsekvenser utifrån livsstil.

Innehåll

Kursen Naturkunskap 1b: Människokroppen

Hur fungerar våra människokroppar egentligen? Hur påverkar våra människokroppar utifrån sömnbrist, dagliga vanor eller livsstilar? 

Centralt innehåll

 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället samt kopplat till träning, kost, droger, konsumtion och miljöpåverkan. 
 • Naturvetenskapens användningsområde kopplat till kritisk granskning av budskap och normer i medierna. 
 • Naturvetenskapliga perspektiv, reflektion och diskussioner om normer, människans sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa. 

Vi kommer arbeta med följande: 

Kroppens uppbyggnad: Våra celler och kroppens kemi & hur fungerar våra kroppar?

Kost, hälsa och livsstil: Vad behöver kroppen för att fungera?, Ätstörningar, Träning och prestation, sömn.
Droger, Alkohol, Narkotika och Tobak- hur påverkar dessa våra människokroppar?

Sex och samliv: Sexuella lusten, sexuell läggning, människans kön, relationer, normer, könssjukdomar + preventivmedel, samtycke.

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

En detaljerad planering finns i Google Classroom, länken finns här

 
Vi kommer arbeta med området Människokroppen under v.6-16.
Området kommer att avslutas med en skriftligt prov under v.15 och diskussioner utifrån livsstil.
 

Uppgifter

 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
  Nak
 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
  Nak
 • Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
  Nak
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: