👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MOT( IUP mål ) vt-21

Skapad 2021-02-09 11:43 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 5 – 9 Motorik
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova olika slags rörelseaktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar allsidiga rörelse förmågor och intresse för at vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Grovmotoriks förmåga

 • delta daglig promenad
 • delta  gymnastik lektion 3 gångar per vecka 
 • delta mini röris en gång per vecka

Finmotoriks förmåga

 • klipper efter bilder , följer linje med penna / spåra efter linje
 • skriver någon/några bokstäver / siffror

Fritidsaktiviteter

 • delta utflykter
 •  Förstår vikten av daglig aktivitet.

 

Uppgifter

 • mini röris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9