👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2021-02-09 12:08 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på vintern? Hur klarar växterna vintern? Kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur hittar djuren mat på vintern? Detta ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål 

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor att:


- kunna namnet på arter i närmiljön

- kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern

- kunna ge exempel på stannfåglar

- kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern

- kunna beskriva och använda dig av några naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, vintersömn, stannfågel, ide, växelvarm.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området genom att:

- ha gemensamma genomgångar och diskussioner

- arbeta med läromedlet Koll på NO 4

- se på film

- fördjupa dig genom att skriva en kort beskrivande text om ett djur du själv valt

- söka information i olika källor

 

Bedömning

Så här får du visa dina kunskaper och förmågor:

- ditt arbete i läromedlet Koll på NO 4

- hur du bidrar till gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner

- ditt arbete under lektioner, hur du arbetar självständigt och i grupp

- din skapade text och din presentation

- din förmåga att förklara, jämföra och dra slutsatser om olika djurs anpassningar och strategier 

Uppgifter

 • Djur på vintern

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Vinter i naturen

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Beskriva biologiska samband och använda begrepp
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Du kan kort redogöra och beskriva vad som händer i naturen och med djuren på vintern. Du använder till viss del passande begrepp.
Djur och växters anpassningar till vintern
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på någon anpassning djur och växter gör för att anpassa sig till vintern.
Söka naturvetenskaplig information
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder minst två olika källor. Du skriver en kort faktatext.